Contact Us

Andras Wiszkidenszky
CEO/ Regionální ředitel
Superbrands Czech Republic
Roman Sovják
Szilvia Homok